Szkolenie

NEGOCJACJE W BIZNESIE

Cena od: 6.200 zł /grupa

Czas trwania: 16 h

Cena od: 6.200 zł /grupa

Czas trwania: 16 h