Szkolenie


AI w sprzedaży

Praktyczne zastosowanie narzędzi AI, w tym modeli językowych, w procesach sprzedażowych

Personalizacja interakcji z klientem przy użyciu modeli językowych

Integracja narzędzi AI z istniejącymi systemami CRM i automatyzacja procesów sprzedażowych

Dodatkowe 2h konsultacji

Rozmowa z uczestnikami przed szkoleniem

Obszerny raport po szkoleniu
Zobacz więcej >>