Szkolenie


  Empatyczny Lider

Wasi liderzy opanują techniki słuchania i komunikacji empatycznej.

Zwiększycie efektywność rozwiązywania konfliktów.

Poprawicie motywacje wśród pracowników.

Badanie potrzeb z osobą decyzyjną

Zakres dopasowany do Was

Obszerny raport po szkoleniu
Zobacz więcej >>