Szkolenie

Empatyczny lider

Cena od: 6.100 zł /grupa

Czas trwania: 16 h

Cena od: 6.100 zł /grupa

Czas trwania: 16 h