Komunikacja – jak mówić aby nas słuchano oraz jak słychać żeby rozumieć innych?

,

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że Twoje słowa przepadły w próżni lub zostały zignorowane przez innych? Czy czułeś frustrację, gdy nie byłeś w stanie zyskać uwagi swoich rozmówców lub wywołać pełnego zrozumienia? Komunikacja to kluczowy element naszego życia, a umiejętność efektywnego mówienia i słuchania może otworzyć drzwi do lepszych relacji i osiągnięcia sukcesu zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Dzisiaj chcemy się z wami podzielić kilkoma cennymi wskazówkami, jak mówić w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę i być naprawdę słuchanym przez innych. Ale komunikacja to dwukierunkowy proces, dlatego nie zapomnimy również o umiejętności słuchania i rozumienia innych. Dowiesz się, jak tworzyć silne połączenia z ludźmi poprzez aktywne słuchanie i jak rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Komunikacja werbalna i niewerbalna to dwa podstawowe sposoby komunikacji międzyludzkiej. Komunikacja werbalna to przede wszystkim słowa, które używamy w codziennej rozmowie z innymi ludźmi. Może to być zarówno mowa wypowiedziana na głos, jak i tekst napisany. Komunikacja werbalna obejmuje również nasz sposób mówienia, takie elementy jak ton głosu, tempo mowy, akcent czy modulacja.

Komunikacja niewerbalna z kolei dotyczy wszystkich pozostałych elementów, które wpływają na sposób, w jaki przekazujemy informacje. Są to gesty, mimika, pozy czy kontakt wzrokowy. Komunikacja niewerbalna może czasami przekazać znacznie więcej informacji niż słowa, które używamy, i może pomóc w zrozumieniu, co ktoś naprawdę ma na myśli.

Warto pamiętać, że zarówno komunikacja werbalna, jak i niewerbalna, są równie ważne w naszej komunikacji z innymi. Dlatego też, aby być skutecznym w komunikacji, musimy umieć korzystać z obu tych form. Dobrze dopasowane słowa i sposób ich wypowiedzenia mogą wzmocnić naszą komunikację werbalną, a odpowiednie gesty i wyraz twarzy pomogą w uzupełnieniu i uwiarygodnieniu naszej komunikacji niewerbalnej.

Należy również pamiętać, że komunikacja niewerbalna może być również źródłem nieporozumień. Na przykład, jeśli nasza mimika i gesty nie są zgodne z naszymi słowami, nasz odbiorca może odczytać nasze intencje inaczej, co może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień. Dlatego ważne jest, aby być uważnym na swoją komunikację niewerbalną i upewnić się, że jest zgodna z naszymi słowami.

Ostatecznie, kluczem do skutecznej komunikacji jest umiejętność wykorzystania zarówno komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej w sposób, który jest skuteczny i przemyślany. W ten sposób, będziemy w stanie skuteczniej przekazywać swoje myśli i pomysły, oraz lepiej rozumieć innych, co z pewnością przyczyni się do lepszej jakości naszych relacji międzyludzkich.

Poniżej przedstawiliśmy elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zastanów się, czy podczas ostatniej rozmowy z szefem, menadżerem, kontrahentem, czy nawet kimś z bliskiej rodziny zwracałeś na nie uwagę? Jeżeli tak, to jak bardzo przyczyniły się do zrozumienia waszej intencji, i tego jak cała rozmowa się potoczyła.

Elementy komunikacji werbalnej to:


 • Słowa i ich znaczenie
 • Słownictwo i styl języka
 • Sposób wypowiedzi
 • Tonalność, tempo i głośność mowy
 • Pauzy i przerwy w mowie
 • Zdolność do wyrażania się w sposób zrozumiały dla odbiorcy
 • Emocje, jakie wyrażane są poprzez mowę

Elementy komunikacji niewerbalnej to:


 • Mimika i ekspresja twarzy
 • Gestykulacja rąk i ciała
 • Postawa i ruchy ciała
 • Kontakt wzrokowy
 • Oddech i sposób oddychania
 • Pobudzenie emocjonalne, np. rumienienie się, pocenie się
 • Zdolność do czytania i interpretowania sygnałów niewerbalnych u innych osób.

Zapoznaj się ze szczegółowym planem naszego szkolenia Komunikacja W Zespole i dowiedz się w jaki sposób możemy pomóc waszej firmie w budowie efektywnej i odpowiedzialnej komunikacji!

Aktywne słuchanie w komunikacji

Aktywne słuchanie to jedna z najważniejszych umiejętności komunikacyjnych, a jednocześnie jedna z najbardziej niedocenianych. Wiele osób skupia się na mówieniu, ale zapomina, że bycie dobrym słuchaczem jest równie ważne. Jak zatem ćwiczyć tę umiejętność?

Po pierwsze, trzeba pamiętać o uważnym słuchaniu. Oznacza to, że skupiamy się na rozmówcy i nie przerywamy mu. Nie myślimy o swoim następnym pytaniu lub o tym, co powiemy potem, tylko słuchamy, co druga osoba mówi.

Po drugie, należy starać się zrozumieć, co rozmówca chce przekazać. Warto zadawać pytania, aby upewnić się, że dobrze rozumiemy jego punkt widzenia. Dobrym sposobem na sprawdzenie zrozumienia jest powtarzanie słów, które powiedział rozmówca, w innej formie.

Po trzecie, nie bójmy się zadawać pytań. Dobrze postawione pytanie może pomóc w uściśleniu punktu widzenia drugiej osoby, a także pokazać, że naprawdę się słucha.

Oprócz tych wskazówek, warto też pamiętać o kilku innych sposobach na aktywne słuchanie. Można na przykład robić notatki, które pomogą w późniejszym przypomnieniu sobie ważnych informacji. Można też zastosować techniki wizualizacji, które pomogą w zrozumieniu punktu widzenia rozmówcy.

Jeśli chodzi o „zmuszenie” innych do aktywnego słuchania, to warto pamiętać o kilku trikach. Po pierwsze, należy pamiętać o swoim sposobie mówienia. Powinniśmy mówić jasno i wyraźnie, a także nie przesadzać z długością wypowiedzi. Po drugie, warto angażować rozmówcę, zadając mu pytania i zachęcając do udzielania odpowiedzi. Po trzecie, można zastosować techniki aktywnego słuchania, takie jak powtarzanie słów rozmówcy, zadawanie pytań i notowanie ważnych informacji.

Jeżeli twoja firma jest zainteresowana doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych, sprawdźcie nasze szkolenia komunikacyjne.

10 elementów aktywnego słuchania

Poniżej przedstawiliśmy elementy aktywnego słuchania. Możesz je używać podczas komunikacji by być pewnym, że informacje jakie odbierzesz są kompletne. Ale działa to też w drugą stronę! Dzięki nim możesz zaobserwować czy twój rozmówca słucha cię aktywnie, lub w niektórych sytuacjach wywołać dzięki nim aktywne słuchanie.

 1. Skupienie uwagi: ważne jest, aby skupić się na rozmówcy i jego słowach. Usuń wszelkie przeszkody, które mogą odciągać Twoją uwagę i stwórz atmosferę, w której będziesz mógł się skupić na rozmowie.
 2. Poznanie rozmówcy: aby skutecznie słuchać, warto poznać lepiej swojego rozmówcę. Dowiedz się o nim jak najwięcej i wykorzystaj te informacje, aby lepiej zrozumieć jego perspektywę.
 3. Zadawanie pytań: zadawaj pytania, aby lepiej zrozumieć punkt widzenia rozmówcy. Pozwoli to na uściślenie niektórych kwestii i zapobiegnie nieporozumieniom.
 4. Powtarzanie i streszczenie: powtarzaj i streszczaj słowa rozmówcy, aby upewnić się, że zrozumiałeś go poprawnie. To także pokazuje, że jesteś zainteresowany i skoncentrowany na rozmowie.
 5. Bezpośrednie reagowanie: pokaż, że słuchasz aktywnie, reagując na słowa rozmówcy w sposób, który pokazuje, że jesteś zainteresowany tym, co mówi.
 6. Otwartość: zachowaj otwarty umysł i nie zakładaj, że już wiesz wszystko. Możesz wiele nauczyć się od rozmówcy, jeśli tylko będziesz chciał.
 7. Cierpliwość: aktywne słuchanie wymaga czasu i cierpliwości. Nie spiesz się i nie przerywaj rozmówcy, pozwól mu mówić i wyrazić swoje myśli.
 8. Właściwe nastawienie: podchodź do rozmowy z otwartym umysłem i chęcią zrozumienia drugiej osoby. Pokaż szacunek i zainteresowanie dla punktu widzenia rozmówcy.
 9. Empatia: wykorzystaj swoją empatię, aby zrozumieć, co rozmówca czuje i jakie są jego potrzeby. Pokaż, że jesteś gotów pomóc, jeśli tylko jest to możliwe.
 10. Kontrola emocji: kontroluj swoje emocje i nie pozwól, aby wpłynęły one na Twoje słuchanie. Bądź profesjonalny i skoncentrowany, nawet jeśli rozmowa jest trudna.