Szkolenie


  Budowanie relacji w zespole

Stworzycie lepszą komunikację i współpracę w zespole.

Wykreujecie wspierające i motywujące środowisko.

Osiągniecie lepsze wyniki w swoich zespołach.

Rozmowa z uczestnikami przed szkoleniem.

Dodatkowe 2h konsultacji

Prezentacja w pliku